SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Školstvo

V minulosti existencia ľudovej školy na vidieku súvisela s farami a cirkvou. V našej dedine až do roku 1918 sa praktizovala často iba 3-4 ročná dochádzka cez zimné mesiace. Až po vzniku ČSR v roku 1918 v tomto smere dochádza k pozitívnej zmene. Zavedením 8- ročnej povinnej školskej dochádzky a prísnejšími opatreniami voči rodičom, ktorých deti zanedbávali vzdelávanie sa dosiahla postupne vyššia úroveň vzdelávania. Podľa rozličných „ Soznamov obci“ vydaných po roku 1918 mladí ruskovčania sa vzdelávali na štátnej, nie cirkevnej ľudovej škole. V rokoch 1923-1937 na škole vyučovali Vojtech Igaz, Ján Schlesinger a Vlasta Sejáková.
Neskôr riaditelia školy: p. Vlk, Tajtak, Kľukňavský, Zima, Ludvig, Virčík a Karpaty.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ruskovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • Št: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.