SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Ruskovce
 • Sídlo: Ruskovce 47
 • Štatutárny zástupca: p.Anna Ohradzanská
 • IČO: 00325741
 • DIČ:2020752382
 • Bankové spojenie: IBAN: SK44 5600 0000 0042 5326 8003
 • Telefón: + 421 56 652 23 51
 • E-mail: ruskovce@post.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ruskovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
 • Ut: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
 • St: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
 • Št: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
 • Pi: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.