SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Regionálna nemocnica

Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
telefón ústredňa: +421 56 652 23 96 alebo +421 56 652 23 97
telefón: +421 56 652 22 70
e-mail: nsp_sobrance@stonline.sk

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. otvorila 1.12.2008 Domov dôchodcov (teraz Zariadenie pre seniorov) a Zariadenie opatrovateľskej služby

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: +4215 56  652 2396, 652 2397, klapka 349.

V prípade záujmu o umiestnenie v Zariadení pre seniorov alebo v Zariadení opatrovateľskej služby nájdete viac informácií v nižšie umiestnených súboroch:

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.  Vám týmto oznamuje ,  že z dôvodu  výmeny telefónnej ústredne   s obsluhou   na plnoautomatizovanú   telefónnu ústredňu  došlo k zmenám  telefónnych čísiel.

1.    652 2396    –   sekretariát riaditeľa
2.    652 2255    –  interné oddelenie  sestry
3.    Faxové  číslo :    641 9600
4.    Hlavné telefónne číslo :   6 4 1  9 6   +  priradená  klapka
klapka :     10  –   riaditeľ RNS
11  –   sekretariát  riaditeľa
12  –   ved. HTU
13  –   referent pre styk s poisťovňami
14  –   ekonóm,  učtáreň
15  –   PaM
43  –  interné oddelenie  primár
31  –  interné  oddelenie   vedúca sestra
32  –  interné oddelenie   lekár
35  –  interné oddelenie sestry

38    –  LDCH ONS  primár
39    –  LDCH ONS  vedúca sestra
40    –  LDCH ONS  sestry
44    –  LDCH ONS  lekár

27 , 28  –  RDG, USG  pracovisko
36 , 37  –  OKB  laboratórium

41    –  TaPCH ambulancia  /  pľúcna /
42    –  interná  a endoskopická ambulancia
45    –  rehabilitačná  ambulancia

16  –  NZZ  interná ambulancia  sestra  
17    –  NZZ  interná ambulancia  lekár  
29  –  NZZ  gynekologická  ambulancia  
30  –  NZZ  psychologická  ambulancia 
34  –  NZZ  chirurgická  ambulancia

23  –  Domov dôchodcov  a ZOS   sestry
24  –  Domov dôchodcov  a ZOS   vedúci
18  –  Dopravná zdravotná služba  / DOZAS /

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ruskovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • Št: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:30hod.- 12:00 hod. - od 12:00hod. - 15:00 hod.